Program PL

Workshop rozpocznie sie o godzinie 9:00 w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej.

 • 8:00-9:00 – Rejestracja
 • 9:00-9:20 – Powitanie
 • 9:20-10:10 – Bipolarność w preferencjach, intencjach i ewaluacjach dla inteligentnych zapytań bazodanowych i analizy decyzji – Prof. Janusz Kacprzyk (Polska Akademia Nauk)
 • 10:10-10:20 – Przerwa
 • 10:20-11:10 – Wyzwania sztucznej inteligencji w grach – Prof. Jacek Mańdziuk (Politechnika Warszawska)
 • 11:10-11:20 – Przerwa
 • 11:20-12:15 – Od Inteligencji do świadomości – Prof. Janusz Starzyk (Uniwersytet Ohio, WSIiZ)
 • 12:15-12:30 – Środowisko symulacji agenta motywowanego (prace realizowane w projekcie NCN) – dr inż. Leszek Puzio (WSIiZ)
 • 12:30-14:00 – Przerwa obiadowa, strefa pokazów i rozrywki w okolicach fontanny
 • 14:00-14:50 – Wyzwania biocybernetyki i inżynierii biomedycznej – dr hab. Grzegorz Wójcik (UMCS Lublin)
 • 14:50-15:00 – Przerwa
 • 15:00-15:15 – Komunikacja głosowa z agentem (prace realizowane w projekcie NCN) – dr inż. Leszek Gajecki (WSIiZ)
 • 15:15-15:30 – Rozpoznawanie obiektów i budowa pamięci agenta (prace realizowane w projekcie NCN) – dr Marek Jaszuk (WSIiZ)
 • 15:30-16:00 – Drony i przetwarzanie w chmurze, czy ma to przyszłość? – Vadym Melnyk, Dominik Ciurko (Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych)
 • 16:00-16:10 – Zamknięcie konferencji