Prelegenci

  Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

janusz_kacprzyk

Profesor Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Profesor Przemysłowego Instytutu Automatyki I Pomiarów w Warszawie.

Zainteresowania naukowe:

 • Logika rozmyta
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Metody rozmyte reprezentacji i przetwarzania informacji
 • Sterowanie i podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i niedokładności
 • Programowanie ewoulcyjne
 • Sieci Neuronowe

Prof. dr hab. Janusz Starzyk

Janusz_Starzyk2

Profesor Elektrotechniki i Informatyki na Uniwersytecie Ohio (USA), Profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zainteresowania naukowe:

 • Inteligencja maszynowa
 • Uczenie motywowane
 • Samoorganizujące asocjacyjne pamięci czaso-przestrzenne
 • Aktywne uczelnie interakcji sensoryczno-motorycznych
 • Świadomość maszynowa
 • Zastosowania uczenia maszynowego w autonomicznych robotach i avatarach

Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

mandziuk_jacek

Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania naukowe:

 • Aspekty kognitywne gier
 • Uniwersalni grający agenci
 • Metody inteligencji obliczeniowej w uczeniu i rozwiązywaniu problemów w niestacjonarnych i dynamicznych środowiskach
 • Metody Big Data w biologii obliczeniowej i biomedycynie

dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik

wojcik

Kierownik Pracowni Neuroinformatyki w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zainteresowania naukowe:

 • Wielkoskalowe modelowanie i symulacja sieci neuronów biologicznych
 • Badanie aktywności elektroencefalograficznej mózgu – interfejsy mózg-komputer
 • Badanie stanów kognitywnych metodami sztucznej inteligencji
 • Informatyka medyczna

Tytuł referatu: „Wyzwania biocybernetyki i inżynierii biomedycznej”