Patroni

PATRONAT HONOROWY

Rektor WSIiZ
Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

rektor