Komitet organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Dr Marek Jaszuk

jaszuk

Prof. Janusz Starzyk

Starzyk

 Dr inż. Leszek Puzio

puzio

Dr inż. Leszek Gajecki

LGajecki

mgr Daniel Jachyra

jachyra